Skip to Content
no

Omfattende tildeling i 18. runde

juni 8, 2004, 08:20 CEST

Statoil er i dag, 8. juni, tilbudt fire nye operatørskap i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Selskapet har også fått tilbud om deltakerandeler i fem utvinningstillatelser. Tre av disse ni utvinningstillatelsene er lokalisert i Nordsjøen, seks i Norskehavet.

"Dette er et resultat Statoil er fornøyd med," sier Tor Fjæran, direktør for leting på norsk sokkel.

"Vi er glade for at vår uttrykte vilje til satsing på hele norsk sokkel blir satt pris på. Med denne omfattende tildelingen legger vi grunnlag for økt leteaktivitet og forhåpentligvis mange nye funn i årene som kommer," sier Fjæran.

95 blokker var utlyst i 18. konsesjonsrunde. Den er dermed en av de største rundene på norsk sokkel noensinne. 18 selskaper leverte søknad.

Operatørskapene som er tilbudt Statoil befinner seg i Norskehavet. I tillegg er selskapet tildelt deltakerandeler i både Norskehavet og Nordsjøen.

Etter fjorårets funn av både olje og gass i Ellida, vil letingen i dette dype havområdet i Norskehavet bli intensivert.

Statoil har i denne konsesjonsrunden tatt på seg betydelige arbeidsforpliktelser.

"Leterisikoen er høy i denne runden. Dette må vi akseptere dersom vi skal finne nye ressurser og videreutvikle norsk sokkel," påpeker Fjæran.

Han forventer at de første brønnene vil kunne bores i 2005, med seismisk innsamling allerede i år i noen av områdene.

Statoil ble tildelt andeler i følgende blokker:

8/6, 9/2, 3, 4, 5 og 6 - 30 prosent

11/5 og 6 - 40 prosent

6201/11 - 100 prosent (operatør)

6304/6 - 40 prosent

6406/7 og 8 - 20 prosent

6605/1 og 4 - 40 prosent (operatør)

6603/12, 6604/7, 8 og 10 - 40 prosent

6403/5, 6 og 9 - 100 prosent (operatør)

6705/8, 9 og 11 - 80 prosent (operatør)