Skip to Content
no

Øverland ny NHO-president

juni 10, 2004, 14:25 CEST

Erling Øverland, konstituert konsernsjef i Statoil, ble valgt som ny president i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i går, 9. juni.

"Vi må få industriell verdiskapning høyere på dagsorden. Vi må være oss bevisst at verdiene må skapes før de kan fordeles. Naturressursene må få et høyere fokus generelt, og naturgass spesielt," sier Øverland.

"Det er også viktig at vi får økt dialog mellom aktørene i samfunnet. Politikerne, arbeidsgiverne og arbeidstakerne må bygge velferdsstaten i fellesskap. Vi må unngå det vi har sett de siste månedene med gjentatte streiker. Jeg vil arbeide for å få en bedre dialog på kontinuerlig basis," sier Øverland.

Han legger til: "For meg vil det også være viktig å arbeide for at næringslivet til enhver tid er interessant for unge mennesker. Næringslivet må sikre at det framstår som attraktivt for kompetent og velutdannet ungdom. Generelt må vi satse mer på utdannelse og kunnskap, og især må vi fremme interessen for teknologi og naturvitenskap."

Den nyvalgte presidenten vil bidra til at NHO blir en effektiv og slagkraftig organisasjon for sine medlemsbedrifter.

"Vi må sikre internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår, og lav kontingent for våre medlemsbedrifter," understreker Øverland.

Han etterfølger Jens Ulltveit-Moe og overtar presidentskapet for to år.