Skip to Content
no

Fjerde oljefunn i Angola-blokk 31

juni 14, 2004, 13:00 CEST

Det er gjort et nytt oljefunn i blokk 31 utenfor Angola, hvor Statoil har en andel på 13,33 prosent.

Det opplyser operatøren BP og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol.

Funnet, som har fått navnet Venus, er det fjerde som er påvist i denne blokken. De tre første har fått navnene Plutão, Saturno og Marte.

Ifølge BP ble brønnen Venus-1 boret på 2000 meters havdyp. Det ble påvist tre oljeførende lag i reservoaret.

Ettersom de fire funnene som til nå er påvist i blokk 31 ligger nær hverandre, vurderer partnerne i lisensen en samlet feltutvikling. Operatøren BP understreker imidlertid at alle sidene ved en utbygging må utredes nærmere.

"Statoil vurderer Venus-1 brønnen som et viktig funn som styrker muligheten for en samlet utvikling av det nordøstre hjørnet av blokk 31," kommenterer Morten Sola, letesjef for Vest-Afrika i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Statoil deltar i dypvannsblokkene 15, 17 og 31 utenfor Angola. I hver av blokkene har selskapet en andel på 13,33 prosent.