Skip to Content
no

Kontrakt på prosessutstyr til Ormen Lange tildelt Midsund Bruk

juni 16, 2004, 08:00 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt Midsund Bruk to kontrakter til en verdi av 70 millioner kroner for bygging av prosessutstyr til Ormen Langes landanlegg under utbygging på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Totalt skal det bygges 16 store prosesstanker, hver med vekt opp mot 90 tonn. Prosessutstyret for å kunne separere olje, gass og vann skal leveres høsten 2005 fra Midsund Bruk, et datterselskap av Aker Yards.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, som omfatter all
feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna og
eksportrørledningsprosjektet.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 kilometer utenfor Mørekysten på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange er Hydro med 18,0728 prosent (operatør for utbyggingsfasen), Shell med 17,0375 prosent (operatør for driftsfasen), Petoro med 36,4750 prosent, Statoil med 10,8441 prosent, BP med 10,3420 prosent og ExxonMobil med 7,2286 prosent.