Skip to content

Hydros oljeproduksjon berørt av streiken i Nordsjøen

juni 18, 2004, 09:00 CEST

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Lederne ble ikke enige under meklingen i årets sokkeloppgjør. OFS og Lederne streiker fra natt til fredag 18. juni, og streiken vil få betydelige følger for aktivitetene på Snorre A og B, Ekofisk 2/4 Kilo og Bravo samt Ringhorne.

OFS og Lederne streiker fra natt til fredag 18. juni. I følge OLF har de to fagforbundene krevd mer enn det OLF allerede har forpliktet seg til overfor Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef), som er den største fagforeningen på sokkelen.

Streiken som OFS og Lederne iverksetter, fører til stans i produksjonen på Statoil-opererte Snorre A og B og det tilknyttede feltet Vigdis.

Streiken får også følger for aktivitetene på Ekofisk 2/4 Kilo og Bravo, som er operert av ConocoPhillips og Ringhorne som opereres av ExxonMobil.

Samlet produserer disse feltene normalt rundt 455.000 fat oljeekvivalenter per dag. Ingen Hydro-opererte felt er tatt ut i streik.

Hydro har en 6,65% eierandel i Ekofisk 2/4 og 17,6% i Snorre. Hydros andel av produksjonen fra disse feltene er henholdsvis ca 3.500 fat oljeekvivalenter per dag fra Ekofisk og i underkant av 43.000 fat oljeekvivalenter per dag fra Snorre-området.

Hydros samlede produksjon vil være om lag 46.500 fat oljeekvivalenter per dag lavere enn normalt i den perioden streiken vil vare.