Streik rammer Snorre

juni 18, 2004, 06:30 CEST

Medlemmer i Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS) og Lederne som jobber på Snorre A og B-plattformene i Nordsjøen er tatt ut i streik etter at det ble brudd i meklingen med Oljeindustriens landsforening (OLF) om sokkeloppgjøret.

Rundt 175 personer, både Statoil-ansatte og kontraktører, ble tatt ut i streik fra klokken 02.00 18. juni. Som følge av streiken stenger Statoil produksjonen på begge plattformene. Den styrte nedstengingen vil ta rundt to døgn.

Det totale bortfallet av produksjonen vil være i overkant av 300.000 fat olje per dag, hvorav Statoils andel vil være i underkant av 60.000 fat per dag. Produksjonen omfatter Snorre A, B og Vigdis-feltet som er knyttet til A-plattformen via havbunnsinstallasjoner.

Statoils eierandel i Snorre-feltet er 14,4 prosent og 28,22 prosent i Vigdis.

Det vil være en minimumsbemanning om bord for å sikre installasjonene.