Skip to Content
no

Boreoppdrag til Smedvig og Odfjell

juni 22, 2004, 07:00 CEST

Statoil har tildelt Odfjell Drilling Management og Smedvig Offshore kontrakter for produksjonsboring.

Kontraktene, som omfatter Tampen-området i Nordsjøen og Heidrun-feltet i Norskehavet, har en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner over fire år.

Oppdragene gjelder boring på ti Statoil-opererte plattformer, og de er samlet i tre kontraktspakker med en fast periode på fire år og opsjoner på tre ganger to år.

Smedvig er tildelt kontrakten for produksjonsboring på Statfjord- og Gullfaks-feltene på Tampen til en verdi av 1,7 milliarder kroner for den faste kontraktsperioden på fire år.

Odfjell er tildelt to kontrakter, én for boring på feltene Snorre og Visund på Tampen og én for Heidrun-feltet i Norskehavet. Kontraktene er på henholdsvis 1,2 milliarder og 450 millioner kroner for fireårsperioden.

Dette er første gang Statoil tildeler så betydelige borekontrakter, både i omfang og tid, samlet. Kontraktene omfatter om lag 30 prosent av all produksjonsboring på norsk sokkel.

"Ved å organisere kontraktene i slike pakker forventer vi å ta ut samordningsgevinster ved bedre utnyttelse av mannskaper og utstyr på tvers av felt og plattformer," sier Øivind Reinertsen, direktør for Tampen-området i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Blant annet får Odfjell ansvaret for produksjonsboring fra fire av Statoils flytende installasjoner; Heidrun, Visund og Snorre A og B, mens Smedvig skal bore på Statfjord og Gullfaks. Dette er felt som i denne sammenheng er teknologisk like i fase og modning.

Reinertsen sier at tildelingen skjedde etter en samlet evaluering av de kommersielle og tekniske løsningene. Aspekter knyttet til helse, miljø og sikkerhet har også veid tungt.

Innfasing av de nye kontraktørene skal skje i løpet av tredje og fjerde kvartal i år. Tildelingen er avhengig av partnergodkjennelse i de ulike lisensene.