Skip to Content
no

Utslippssøknad for Barentshavet levert SFT

juni 23, 2004, 14:00 CEST

Hydro har søkt Statens forurensingstilsyn (SFT) om utslippstillatelse for leteboring på Obelix-prospektet i Barentshavet. Leteboringen som er planlagt til høsten, blir den mest miljøvennlige som er gjennomført på norsk sokkel.

Sammen med søknaden om utslippstillatelse har Hydro levert en miljø-risikoanalyse og en beredskapsplan for boreoperasjonen. Dokumentene er nå ute til offentlig høring fram til 10. august.

– Vi baserer søknaden om utslippstillatelse på premissene i Utredningen Lofoten Barentshavet. Det innebærer at leteboringen planlegges gjennomført med null utslipp til sjø, unntatt ved boring av topphullet, sier Nils Telnæs, leder for Utforsking i Norge i Hydro Olje & Energi.

Søknaden gjelder boringen av letebrønnen 7220/6-1, som ligger i det såkalte C-området (PL225) i Barentshavet. Etter planen starter boringen med boreriggen "Eirik Raude" i november eller desember. Deretter overtas riggen av Statoil, som skal bore to letebrønner i Barentshavet.

Miljøvennlig leteboring

Brønnen skal bores med vannbasert borevæske, mens borekaks skal fraktes til land. Bare i forbindelse med boringen av topphullet – som er de øverste 100 meterne av brønnen – vil det være noe utslipp til sjøen.

– Fra Hydros side og i samarbeid med de andre aktørene i Barentshavet er det lagt ned et betydelig arbeid for å nå målet om null utslipp – dette blir den mest miljøvennlige leteboringen som er gjennomført på norsk sokkel. Boreoperasjonen vil ikke være til skade for miljøet i havet.

– Utslippene består hovedsakelig av naturlige stoffer som for eksempel salt og leire, sier Telnæs.

Under leteboringen vil alt boreavfall og all boregrus bli fraktet til land. Dette er betydelig strengere rutiner enn ellers på sokkelen. Sannsynligvis er dette blant de strengeste miljøkravene som settes til leteboring noe sted i verden.

– Kun ved boringen av det grunne topphullet vil det bli utslipp til sjø – slik Utredningen Lofoten Barentshavet forutsetter. Utslippene fra boring av topphullet vil være uskadelige for miljøet, og består for det meste av salt, leire og tremasse blandet med sjøvann, sier Telnæs.

– Det eneste kjemikaliet vi slipper ut og som er klassifisert miljøfarlig er ca. to kilo gjengefett.

Det er også gjennomført grundige miljørisikoanalyser og beredskapsanlyser som dekker hele den aktuelle boreperioden.

Boreriggen "Eirik Raude", som skal brukes under letingen i Barentshavet, er en av verdens mest moderne og avanserte rigger. Den er konstruert spesielt for å operere sikkert i værharde strøk. Riggen har erfaring fra ekstreme forhold utenfor kysten av Newfoundland. Før Hydro påbegynner letebrønnen i Obelix-prospektet, blir riggen ytterligere oppgradert.