Opptrapping av streik rammer Hydro-installasjoner

juni 23, 2004, 13:30 CEST

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har varslet at rundt 30 ansatte på Heimdal-plattformen vil bli tatt ut i streik fra søndag 27. juni kl. 24.00.

Opptrappingen av streiken vil kunne stanse all prosessering og transport av gass via Heimdal. Det vil føre til stans av gasseksporten fra Oseberg feltsenter og betydelig redusert oljeproduksjon fra Grane-feltet. Både Heimdal, Oseberg og Grane er operert av Hydro.

I tillegg til Heimdals egen produksjon av gass og kondensat prosesserer Heimdal-plattformen gass fra feltene Huldra, Vale og Skirne. Dersom prosessering og transport på Heimdal må stanse, vil det føre til produksjonsstans også på disse feltene. Samlet gassproduksjon fra disse feltene er for tiden om lag 14 millioner kubikkmeter per døgn.

Bemanningen på Heimdal har også ansvar for drift og overvåking av Heimdal Riser Platform, som opereres av Gassco. Opptrappingen av streiken vil kunne medføre at all gasstransport via Heimdal Riser Platform må stenge. Samlet transport av gass via Heimdal Riser Platform er for tiden om lag 23 millioner kubikkmeter per døgn.

Produsert gass fra Oseberg og Tune kan reinjiseres i oljereservoarene. Dette innebærer at oljeproduksjonen fra Oseberg-feltet ikke vil bli berørt i betydelig grad.

Stans i gasseksport fra Heimdal vil innebære at Grane-feltet ikke vil motta gass for injeksjon. Dette innebærer at oljeproduksjonen fra Grane vil falle raskt fra dagens nivå på rundt 120.000 fat til ned mot 20.000 fat per dag.