Skip to Content
no

Opptrapping av streik rammer Norne

juni 23, 2004, 15:00 CEST

Produksjonen ved Norne-feltet rammes ved opptrapping av streiken som OFS og Lederne har varslet. Også Huldra-feltet kan bli rammet.

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Lederne har i dag varslet en opptrapping av streiken fra klokken 00 natt til mandag 28. juni. 56 medlemmer fra OFS og 11 fra Lederne som arbeider på det Statoil-opererte Norne-skipet i Norskehavet tas ut i streik.

Opptrapping av konflikten vil medføre et produksjonsbortfall på totalt 130.000 fat olje per dag fra Norne-feltet. Bortfallet av gass vil være mellom 2,5-3 millioner kubikkmeter per dag. Statoil har en andel på 25 prosent i Norne.

Det Hydro-opererte Heimdal-feltet i Nordsjøen, hvor Statoil har en andel på 20 prosent, rammes også av konflikten. Det kan føre til at all behandling og transport av gass via Heimdal stanses.

Dette vil igjen kunne få konsekvenser for det Statoil-opererte Huldra-feltet i Nordsjøen. Gassen fra Huldra på totalt 10 millioner kubikkmeter per dag prosesseres på Heimdal. Denne prosesseringen vil stoppe opp, og bortfall for Statoil vil være to millioner kubikkmeter per dag. I tillegg produserer Huldra i overkant av 20.000 fat kondensat per dag, som også vil falle bort. Statoils andel av dette er rundt 4000 fat per dag.

Dersom prosessering og transport på Heimdal må stanse, varsler operatøren at dette vil kunne føre til stans i gasseksporten fra Oseberg-feltet i Nordsjøen, hvor Statoil har en eierandel på 15,30 prosent. Statoils gasseksport over Heimdal reduseres med totalt rundt 6,5 millioner kubikkmeter gass per dag dersom feltet stenges.

Inntil videre vil Statoils forpliktelser til kunder bli opprettholdt gjennom gassleveranser fra andre kilder.

Fra før er produksjonen ved de Statoil-opererte feltene Snorre og Vigdis i Tampen-området i Nordsjøen rammet av streiken.