Skip to Content
no

Statoil med i BLIHR

juni 24, 2004, 13:00 CEST

Statoil er blitt medlem av Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR).

Medlemsbedriftene i BLIHR har som mål å dele erfaringer knyttet til FNs utkast til normer for menneskerettigheter i forbindelse med prosjektutvikling og virksomhetsstyring.

"BLIHR vil utvikle verktøy som kan hjelpe selskapene med å systematisere arbeidet koblet til menneskerettigheter i utvalgte prosjekter. Organisasjonen blir en læringsarena hvor erfaring og beste praksis vil bli delt og ulike verktøy testet ut, knyttet til det som nå er og mest sannsynlig forblir frivillige prinsipper," opplyser Arne Seglem Larsen. Han er leder for området Vest-Afrika og Amerika i Landanalyse og samfunnsansvar.

Statoil skal representere energisektoren i initiativet. Øvrige deltakere er ABB (kraft og teknologi), Barclays (finans), MTV (kommunikasjon og medier), National Grid Transco (offentlige selskaper), Novartis og Novo Nordisk (farmasi), The Body Shop International (detaljhandel) og Hewlett-Packard (IT).

Selv om antall medlemmer i initiativet skal være begrenset, kan det ifølge Seglem Larsen være aktuelt å utvide medlemsgruppen med bedrifter fra enkelte andre næringer.

Mary Robinson, tidligere president i Irland og FNs høykommissær for menneskerettigheter, leder initiativet.

Andre deltakere er UN Global Compact, World Business Council on Sustainable Development, Amnesty International og Global Reporting Initiative. Statoil støtter alle disse organisasjonene.

Arbeidet skal være avsluttet innen desember 2006.