Skip to content
no

Varslet lockout kan stanse Hydros produksjon på norsk sokkel

juni 24, 2004, 09:30 CEST

Oljeindustriens Landsforening (OLF), som er arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskapene som er aktive på norsk kontinentalsokkel, har i dag varslet lockout for alle medlemmer av arbeidstakerorganisasjonene OFS og Lederne, som allerede har iverksatt streik på en del installasjoner.

OLFs varsel vil kunne ha virkning fra 29. juni, og dersom det iverksettes, vil all produksjon av olje og gass på norsk sokkel stanse i den perioden konflikten vedvarer.

For Hydros del vil en full nedstengning av produksjonen på norsk sokkel bety et daglig produksjonsbortfall av om lag 500.000 fat oljeekvivalenter (foe). Hydros andel fra egne og partneropererte felt i Norge er på rundt 360.000 fat olje og kondensat og 140.000 foe gass per dag.

Det totale bortfallet av produksjon fra Hydro-opererte felt vil imidlertid være rundt 880.000 fat olje og kondensat og om lag 150.000 foe gass per dag.

Den olje og gass som ikke produseres under konflikten, vil kunne produseres fra feltene på et senere tidspunkt.