Tvungen lønnsnemnd vedtatt

juni 25, 2004, 10:00 CEST

Regjeringen griper til tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Oljeindustriens landsforening (OLF) og Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS) og Lederne.

Et lovforslag om lønnsnemndbehandling som ble vedtatt i statsråd i dag, fredag 25. juni, får umiddelbar virkning og betyr slutten på den én uke lange konflikten på norsk sokkel.

Streiken har ført til nedstenging av de Statoil-opererte Snorre A og B-plattformene og Vigdis-feltet som er knyttet opp mot Snorre. Begge feltene ligger i Tampen-området i Nordsjøen.

Ifølge Arne Cock, produksjonsdirektør for Snorre, begynner arbeidet med å mobilisere personell allerede i dag.

"Vi venter å få ut cirka 275 personer i løpet av helgen slik at vi allerede til neste uke har full bemanning," sier han, og tilføyer at det forventes at feltene er oppe på normal produksjon igjen i løpet av helgen.