Eivind Reiten på toppmøte for FNs Global Compact i New York

juni 25, 2004, 13:00 CEST

Torsdag 24. juni var Hydros generaldirektør Eivind Reiten en av 400 ledere som deltok på det første toppmøtet i forumet Global Compact ved FNs hovedkvarter i New York.

Toppmøtet ble ledet av generalsekretær i FN, Kofi Annan, og hadde deltakere fra selskaper, internasjonale arbeidsorganisasjoner og det sivile samfunn, i tillegg til utvalgte statlige representanter. Målet med toppmøtet er å gjøre opp status for Global Compact og stikke ut kursen videre for et globalt initiativ som skal skape en bedre verden for alle.

Forumet Global Compact arbeider for å utnytte markedspotensial og bedriftsledelse gjennom felles verdier – Global Compacts ni grunnleggende prinsipper – og felles innsats slik at de globale markedene kan arbeide til det beste for oss alle. Global Compact er unikt når det gjelder å gjøre næringslivets deltakelse til en nødvendig del av et større FN-tiltak.

Gjennom plenumsmøter og rundebordsdiskusjoner skal toppmøtet gi maksimal intellektuell påvirkning og etablere ledelse på viktige områder, med premiering av konkrete resultater, blant annet gjennom initiativ og tiltak som sikrer fortsatt anvendelighet og utvikling av Global Compact. Hydro har deltatt i Global Compact helt fra begynnelsen.

Det var Kofi Annan som tok initiativet til FNs Global Compact i forbindelse med en tale til The World Economic Forum den 31. januar 1999. Han utfordret næringslivsledere til å delta i et internasjonalt initiativ – Global Compact – som skulle støtte opp om ni prinsipper på området menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern sammen med FN-organisajoner, arbeidstakerorganisasjoner og samfunnet generelt. Selve arbeidet med Global Compact startet ved FNs hovedkvarter den 26. juli 2000.

Gjennom felles innsats tar Global Compact sikte på å fremme ansvarlig atferd hos selskaper slik at næringslivet kan være med på å løse de utfordringer som er knyttet til globalisering. På denne måten kan privat sektor sammen med andre ansvarlige aktører i samfunnet bidra til å realisere generalsekretærens visjon om en mer bærekraftig og inkluderende økonomi.

www.unglobalcompact.org