Streiken på norsk sokkel over

juni 25, 2004, 12:00 CEST

Regjeringen vedtok fredag tvungen lønnsnemd i konflikten mellom Oljeindustriens Landsforening og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Lederne.

Ingen Hydro-opererte felt har vært stengt ned i streiken, som har vart en uke.

For Hydro har streiken medført en utsatt produksjon i partneropererte felt på om lag 50.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Det tar vanligvis et til to døgn før nedstengte installasjoner produserer for fullt igjen.