Generaldirektørens kompensasjon

juli 1, 2004, 08:30 CEST

Hydros styre har i juni vedtatt at basislønnen for selskapets generaldirektør skal økes med tre prosent til 4,33 millioner kroner i året med virkning fra 2004. Det ble ikke gjort endringer i generaldirektørens basislønn i 2003.

Som bonus for oppnådde resultater i 2003 vil generaldirektør Eivind Reiten få utbetalt 1,19 millioner kroner. Beløpet er i samsvar med tidligere fastsatte mål for utbetaling av bonus for 2003.

Kontaktperson: Kristin Brobakke
Tlf: 22 53 27 44
Mobil: 918 40 681