Skip to Content
no

Havbunnsstrukturer på plass

juli 2, 2004, 10:00 CEST

Denne uken passerte de to satellittutbyggingene Oseberg Sør J struktur og Vestflanken viktige milepæler, da havbunnsstrukturene for begge satellittutbyggingene ble plassert.

Løfteoperasjonen med kranfartøyet ”Hermod” foregikk uten uhell.

– Grundig planlegging av operasjonene, kombinert med gunstige værforhold, førte til en meget vellykket operasjon, sier oppdragsleder for Vestflanken, Morten Meinich.  

Han forteller at samordningen av produksjon og innløfting av Oseberg Sør J og Vestflanken strukturene har vært økonomisk fordelaktig, det er store kostnader forbundet å mobilisere slike spesialfartøy.

– En framsynt kontaktstrategi fra vår prosjektenhet, og et utmerket samarbeid mellom alle de berørte partene, har bidratt til en stor besparelse for prosjektene, sier han.

Strukturene som nå er plassert på omkring 100 meters dyp er levert av FMC Kongsberg Subsea. Den største veier rundt 250 tonn og er 28 x 26 meter i grunnflate og 10 m høy.

Oseberg J Sør struktur
Oseberg Sør J struktur en undervannsutbygging sju kilometer sør for Oseberg Sør. Strukturen består av en manifoldmodul på en bunnramme med plass for seks undervanns ventiltrær, og med en beskyttelsesstruktur over.

Produksjonen fra J-strukturen vil bli transportert til Oseberg Sør-plattformen gjennom en 8 tommers rørledning. En tilsvarende rørledning benyttes for injeksjonsvannet.

Begge rørledningene og en kontrollkabel er allerede lagt, og vil bli koblet opp mot plattformen og undervannsstrukturen i løpet av  juli måned.

Midt i august vil boreriggen Bideford Dolphin starte boring av  to produksjons- og to injeksjonsbrønner.

Oppstart av første brønn er planlagt 3. oktober i år, og hele boreprogrammet forventes avsluttet i mars 2005. Oseberg Sør J strukturen vil produsere rundt 25.000 fat olje per dag.

Vestflanken
På Vestflanken, som er en utbygging knyttet opp mot Oseberg feltsenter, er planlagt produksjonsstart 1. september 2005.

Boringen av de tre produksjonsbrønnene starter fra årsskiftet med riggen DeepSea Delta, med boring av en grenbrønn. Litt senere vil den første av to injeksjonsbrønner påbegynnes fra Oseberg B.

I perioden april-juli neste år skal manifoldmodulen installeres på bunnstrukturen, og to 9 tommers rørledninger og en kontrollkabel skal legges de cirka 10 kilometrene mellom bunnstrukturen og Oseberg feltsenter.

I perioden dette arbeidet pågår, må riggen flyttes vekk fra lokasjonen, den skal da benyttes for å bore på Tune fase 2. Når riggen kommer tilbake til Vestflanken, skal den avslutte boring og komplettering av produksjonsbrønnene, et arbeid som forventes å vare ut år 2006.

Vestflanken vil en kort platåperiode produsere nærmere 30.000 fat olje daglig. Gassproduksjonen vil være på topp i 2008 med mer enn tre millioner standard kubikkmeter per dag.