Hydro har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/11-6

juli 5, 2004, 15:00 CEST

Hydro har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-6 i utvinningstillatelse 272.

Brønnen ble boret ca 135 km ut fra norskekysten rett sør for Bergen. Vanndypet var 103 m.

Brønnen ble boret for å evaluere et sandsteinsprospekt av jura alder kalt ”Brontes”. Boringen ble avsluttet i bergarter tilhørende Dunlin-formasjonen 3350m under havnivå. Spor av hydrokarboner ble funnet i det forventede reservoarnivået. Forsøk på prøvetaking viste at hydrokarbonene ikke er produserbare, og brønnen ble ikke testet.

Boringen ble gjennomført med boreinnretningen DeepSea Delta. Boringen ble avsluttet 2 juli, og ble gjennomført i løpet av 30 dager.  Innretningen vil fortsette å operere for Hydro.