Skip to Content
no

Overtar andel i Oseberg-området

juli 5, 2004, 07:00 CEST

Statoil overtar rettigheter i produksjonslisens (PL) 309 i Oseberg-området fra operatøren, Hydro.

Hydro ble i desember 2003 tildelt operatørskapet og 100 prosent eierandel i PL 309. Lisensen omfatter seks blokker i Osebergområdet i Nordsjøen.

Et av konsesjonskravene som ble stilt var at Hydro skulle invitere partnerskapet i Oseberg-lisensen inn i PL 309 med tilsvarende andeler, slik at en utjevnende eierskapsfordeling i området i størst mulig grad kunne opprettholdes. Statoil går derfor inn i PL 309 med 15,3 prosent, samme andel som i Oseberg stor-unit. Andelen ble tilbudt Statoil uten kompensasjon.

Det er ventet at de andre Oseberg-eierne aksepterer tilsvarende tilbud fra Hydro, slik at den nye eierfordelingen i PL 309 blir som i Oseberg stor-unit.

Transaksjonen understøtter Statoils strategi om å ha en gjennomgående eierandel i Oseberg-området, inkludert lisenser i lete- og utviklingsfasen.