Skip to Content
no

Gjenskaper tropisk regnskog

juli 6, 2004, 12:00 CEST

Hydro kjøper råstoffer til produksjon av aluminium fra en rekke kilder. Selskapet har eierinteresser i to virksomheter i Amazon-regionen i Brasil; Alunorte og MRN.

Gruvedrift i tropisk regnskog er forbundet med betydelig internasjonal oppmerksomhet og er en spesiell utfordring når det gjelder å ivareta det biologiske mangfoldet.

– MRN kan ses som en referanse for hva som er mulig når det gjelder å rehabilitere områder hvor det er blitt hentet ut bauksitt, sier Steingrim Bosheim ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn.

Bauksitt finnes vanligvis i et belte som ligger flere meter under det øvre jordlaget. En vellykket rehabilitering forutsetter derfor at det blir foretatt grundig kartlegging av hvilke arter som finnes i området.

En del av dette arbeidet består i å samle inn frø og å la disse spire og vokse for så å plante dem tilbake etter at bauksitten er tatt ut og jordlaget er blitt tilbakeført.

I arbeidet med å gjenoppbygge den tropiske regnskogen er det viktig å bruke de lokale treslagene. Hvert år blir flere hundre tusen trær plantet for å dekke de områdene der bauksitten er tatt ut. Hittil er mer enn 600 ulike treslag blitt plantet.

For at noen treslag skal kunne formere seg på naturlig måte er det også nødvendig å tilbakeføre spesielle arter av orkideer og bi-samfunn som bidrar i kretsløpet i naturen.

På denne måten gjenskapes artsmangfoldet raskere og det tar kortere tid å komme nærmere en godt etablert regnskog.

Hydro har vært blant de mest aktive pådriverne i dette arbeidet.