Statlig nedsalg i Statoil 

juli 7, 2004, 07:30 CEST

Olje- og energidepartementet solgte i går kveld, tirsdag 6. juli, 100 millioner aksjer i Statoil ASA gjennom et blokksalg utenom børs. Dette tilsvarer 4,6 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter dette ha en eierandel på 77,1 prosent.

Aksjene er solgt til Lehman Brothers etter en internasjonal budprosess. Aksjene ventes videreplassert til institusjonelle investorer i Norge og utlandet.

I tillegg vil inntil 17,65 millioner aksjer gjøres tilgjengelig for salg til private investorer. Privatpersoner vil i løpet av nærmeste framtid få anledning til å kjøpe aksjer til samme pris som blir fastsatt i det institusjonelle salget.

Som en del av salget har Olje- og energidepartementet inngått en avtale om at man ikke skal selge ytterligere aksjer i Statoil i de nærmeste 180 dager.

Stortinget har tidligere gitt regjeringen fullmakt til å redusere den statlige eierandelen i Statoil til 2/3.

Da Statoil ble børsnotert i juni 2001 hadde staten en eierandel på 81,7 prosent. Etter gårsdagens nedsalg er statens eierandel 77,1 prosent.

For ytterligere informasjon, se Olje- og energidepartementets melding.

Kontaktpersoner:
Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef, + 47 51 99 26 71 (kontor)/ + 47 91 78 28 14 (mobil)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, + 47 90 77 78 24 (mobil)

Thore E. Kristiansen, direktør investor relations, + 47 91 66 46 59 (mobil)