Skip to content

Ny eksportkompressor på Kollsnes

juli 9, 2004, 07:10 CEST

Statoil og de andre eierne i Gassled har besluttet å installere en ny eksportkompressor på Kollsnes gassanlegg nord for Bergen for å øke gasseksporten. Det skjer etter anmodning fra eierne av Troll-lisensen.

Eksportkompressoren vil øke eksportkapasiteten fra rundt 120 til 143 millioner standard kubikkmeter per dag fra oktober 2006.

"Den nye kompressoren på Kollsnes er en viktig brikke for Statoils ambisjoner om å sikre seg større andeler av gassalget til Storbritannia," sier Øyvind Kirkhus, ansvarlig for ny infrastruktur i forretningsområdet Naturgass i Statoil.

Fem tilsvarende eksportkompressorer er allerede installert og i daglig drift på Kollsnes. I likhet med disse vil også den nye kompressoren bli drevet av elektrisitet fra nettet.

Det ble tidligere i år besluttet å utvide kapasiteten i gasseksportrørene fra Kollsnes til Sleipner- og Draupner-feltene. Det er også besluttet å installere et nytt gassrør fra Nyhamna i Møre og Romsdal til Easington i Øst-England for å eksportere gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet når feltet settes i drift i 2007.

Det nye røret har fått navnet Langeled og vil bli koplet til Sleipner-feltet. Røret fra Sleipner til Easington vil være driftsklart i 2006. Økte gassvolumer fra Kollsnes vil kunne transporteres til Storbritannia i dette røret.

Hovedkontrakten for byggingen av kompressoren er tildelt det hollandske selskapet Fluor Daniel BV og har en verdi på om lag 400 millioner kroner.

Det norske selskapet Reinertsen AS blir en stor underleverandør og skal blant annet utføre prosjektering, grunnarbeid, rørarbeid og konstruksjon.

Byggearbeidet på Kollsnes vil ta til 1. mai 2005 og være sluttført 1. oktober 2006. På det meste vil arbeidet sysselsette i underkant av 200 personer, inkludert personell fra Gassco og Statoil.

Som operatør for Kollsnes gassanlegg har Gassco det overordnede ansvaret for prosjektet. Statoil vil som teknisk tjenesteyter på Kollsnes stå for den praktiske gjennomføringen.