Skip to content

Serveringspartner skal drive anleggsleiren på Nyhamna

juli 9, 2004, 13:30 CEST

Hydro har i dag som operatør for Ormen Lange-utbyggingen signert en kontrakt til en verdi av rundt 250 millioner kroner med ISS-selskapet Serveringspartner, som får ansvaret for driften av anleggsriggen med 2.200 boenheter på Nyhamna.

Anleggsleiren skal skal romme opp til 2.200 arbeidere tilknyttet utbyggingen av landanlegget til Ormen Lange på Nyhamna, og omfatter rundt 1 million overnattingsdøgn med hotellstandard. Samlet grunnflate blir om lag 60.000 kvadratmeter.

Serveringspartner skal drive anleggsleiren etter "hotell-prinsippet", det vil si at beboerne får tildelt rom for tiden de skal bo på anlegget og sjekker ut når de har fridager eller ferie, for så å bli tildelt nytt rom neste gang de kommer på jobb. Dermed vil man få en mer rasjonell drift, basert på færre rom.

Anleggsriggen er planlagt med totalt 50 separate boligblokker i to etasjer, hver blokk med 44 boenheter. Alle får separate rom med eget toalett og dusj.

Skanska, som har ansvaret for tomteopparbeidelsen på Nyhamna, har for øvrig inngått kontrakt til en verdi av 230 millioner kroner med Malthus AS for levering av bygninger til den midlertidige anleggsleiren. Malthus sin samarbeidspartner er Bautas Anleggs- og Maskinutleie AS.

Kontrakten omfatter både etablering og utleie av leiren som vil fungere som bosted for tilreisende personell under hele anleggsperioden frem til 2007.

Det skal også etableres og utleies midlertidige kontor, garderobebygg, servicebygg, velferdsbygg, idrettshall og kantine. Etablering av anleggsleiren har allerede startet, og vil være ferdig utbygd etter planen våren 2006. Leiren skal åpnes offisielt 15. desember 2004.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet. På Nyhamna, der et landanlegg er under utbygging, vil gassen bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 km utenfor Møre og Romsdal og på en havdybde fra 850 til 1.100 meter.