Skip to Content
no

Redusert kapasitet på Mongstad

juli 12, 2004, 09:10 CEST

Kapasiteten ved raffineringsanlegget på Mongstad er redusert til om lag 50 prosent etter at det brøt ut brann i deler av anlegget natt til mandag 12. juli.

Total produksjonskapasitet ved raffineriet er 180.000 fat per dag, denne er nå redusert til rundt 90.000 fat per dag. Det er for tidlig å si hvor lang tid anlegget vil måtte gå med redusert kapasitet.

Råoljeanlegget er en del av raffineriet på Mongstad, og de andre delene av raffineriet med blant annet krakker- og koksanlegget går foreløpig tilnærmet som normalt da disse også kan få råstoff fra andre kilder, men med redusert gjennomstrømning.

Terminalanlegget på Mongstad, som leverer råolje til markedet, er ikke berørt av brannen.