Seismisk innsamling på Gjallar

juli 13, 2004, 12:15 CEST

Statoil startet sist uke seismisk innsamling på leteprospektet Gjallar nord som ble tildelt i 18. konsesjonsrunde.

Prospektet er ett av fire operatørskap selskapet fikk tildelt i denne runden og dekker blokkene 6705/8, 9, 11 helt nord i Norskehavet. I tillegg fikk Statoil tilbud om deltakerandeler i fem andre utvinningstillatelser.

"Vi tar tak i våre forpliktelser så raskt som mulig. Arbeidet pågår for fullt med henblikk på å oppfylle programmene vi har påtatt oss. Det gjelder alt fra seismisk innsamling til boreforpliktelser," sier Tor Fjæran, direktør for leting på norsk sokkel.

Statoil har tidligere inngått avtale med Ocean Rig om å leie inn boreriggen Eirik Raude. Den har boret under arktiske forhold i Canada, er nå på Cuba og skal til Norge til høsten for å bore en brønn på Troll i Nordsjøen. Deretter skal Eirik Raude til Barentshavet for å bore tre brønner i løpet av vinteren.

I den kontrakten Statoil har med Ocean Rig, er det opsjon på å bruke riggen på en av selskapets 18.-rundeblokker. De første letebrønnene vil kunne bores i 2005.

Med hele 46 tildelte blokker er 18. konsesjonsrunde en av de største rundene på norsk sokkel noensinne.