Ny kabel fra TampNett

juli 15, 2004, 10:45 CEST

Det Statoil-eide selskapet TampNett AS skal legge ny kommunikasjonskabel mellom de Hydro-opererte plattformene Grane og Oseberg i Nordsjøen.

TampNett har inngått avtale med Ericsson Network Technologies og CTC Marine Projects for legging av kabelen. Kontrakten har en ramme på om lag 60 millioner kroner.

Leggingen vil pågå i juli og august. Det nye nettet skal være operativt tidlig i høst.

TampNett er det største nettselskapet i Nordsjøen. Fiberkabelsystemet betjener i alt 27 plattformer knyttet direkte gjennom fiberkabel eller via radiolinje til systemet. Det går fra Kollsnes gassanlegg nord for Bergen til plattformene i Tampen-området.

I tillegg er feltene Kvitebjørn, Veslefrikk, Visund, som opereres av Statoil, og Oseberg knyttet opp via kabel eller radiolinje. I fjor høst ble også den første britiske kunden, Shell Expro, knyttet opp mot nettet.

Tidligere er det lagt en kabel fra gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland til Draupner-plattformene og Sleipner-feltene i Nordsjøen. Denne kabelen ble i fjor sommer videreført av Hydro til Grane som ble satt i drift i fjor høst.

TampNett har nå blitt enige med eierne av disse kablene om å overta driften og gå videre med en ny kabel nordover fra Grane via den Hydro-opererte Heimdal-plattformen til Oseberg.

Når det siste strekket på 170 kilometer fra Grane til Oseberg er på plass, er det dannet et ringstrukturert nett fra Kårstø i sør, via plattformer i den sørlige delen av Nordsjøen, videre nordover til Tampen-området og inn til Kollsnes. TampNett skal være ansvarlig for den samlede driften av nettet.

"Målet er å utvide kundegrunnlaget til også å omfatte flere plattformer i den sentrale delen av norsk sektor i Nordsjøen og enda flere plattformer på britisk sektor. I tillegg ønsker vi å tilby kommunikasjonstjenester via radiolinje til flyttbare rigger både på norsk og britisk sektor," sier Stanley Wirak, daglig leder for TampNett.