Skip to Content
no

Samarbeider med Wintershall i Libya

juli 19, 2004, 09:00 CEST

Hydro har undertegnet en samarbeidsavtale med det tyske energiselskapet Wintershall AG om leting etter olje og gass i Libya. Selskapene vil også samarbeide om leting på deler av norsk sokkel.

Avtalen med Wintershall gjelder både letevirksomhet, og utbygging og produksjon ved eventuelle olje- eller gassfunn i Libya.

– Gjennom dette samarbeidet posisjonerer Hydro seg for fremtidig vekst i denne viktige olje- og gassprovinsen. Avtalen innebærer at Hydro blir operatør i driftsfasen hvis vi gjør et kommersielt funn på sokkelen utenfor Libya. Ved funn på land er det Wintershall som blir operatør, sier Kjetil B. Solbrække, som er leder for Hydro Olje & Energi, Forretningsutvikling.

Samarbeidspartnerne vurderer leteprospekter utenfor Libyas Middelhavskyst, og i det såkalte Sirte-bassenget øst for Tripoli.

I første omgang gjelder samarbeidet felles søknader til den fjerde runden med tildelinger av leteområder i Libya, EPSA-4 (exploration and production-sharing agreement).

– Hydro har gjennom det siste halve året vurdert ulike prosjekter i Nord-Afrika. Denne avtalen er et resultat av dette arbeidet, og kan bli en viktig økning av vår virksomhet i Libya. Parallelt med samarbeidet vi nå inngår med Wintershall, fortsetter vi vårt engasjement med samarbeidspartnerne på Mabruk- og Murzuk-feltene, sier Solbrække.

Letesamarbeid også i Norge
Solbrække opplyser at Hydro også vil inngå en avtale med Wintershall om leting på norsk sokkel.

– Vi ønsker å inngå en lignende avtale på norsk sokkel. Hydro vil fremdeles gjennomføre selvstendig letevirksomhet, men et samarbeid med Wintershall vil bli aktuelt både i forbindelse med letesøknader til den 19. konsesjonsrunden og i de forhåndsdefinerte leteområdene på sokkelen, sier han.

Fra før samarbeider Hydro og Wintershall indirekte om joint venture-selskapet HydroWingas, som markedsfører gass i det britiske markedet. Hydro eier den ene halvparten av dette selskapet, mens Wingas – der Wintershall har en eierandel på 65 prosent og Gazprom har 35 prosent – eier den andre halvparten.

– Gjennom dette selskapet kjenner vi Wintershall som en god samarbeidspartner. Avtalen vi nå har inngått gjelder for 2004 og 2005. Vi legger i utgangspunktet opp til en videreføring av avtalen så lenge begge selskaper er interessert i en forlengelse, sier Solbrække.