Skip to Content
no

Brønntraktor kutter kostnader

juli 19, 2004, 08:00 CEST

Bruk av brønntraktor-teknologi har redusert Statoils kostnader ved brønnvedlikehold med flere hundre millioner kroner.

Selskapet har deltatt i utviklingen og introduksjonen av traktortjenesten og regnes som verdensledende på bruk av den etterspurte og kostnadseffektive teknologien.

"I 2003 sparte Statoil 500 millioner kroner på slike operasjoner. I tillegg fikk selskapet en økt inntjening på 300 millioner kroner fordi produksjonsbrønner kom raskere i produksjon og utvinningsgraden kunne økes," forteller Stephen Stragiotti. Han er fagleder for mekanisk kabel og traktoroperasjoner innen brønnintervensjonsområdet i Teknologi.

"Vi får mange henvendelser fra andre oljeselskaper i hele verden med spørsmål om bruk av traktoren," sier Stragiotti.

En brønntraktor er et seks meter langt elektrisk, hjuldrevet verktøy som skyver utstyr så langt som åtte kilometer ut i horisontale deler av oljebrønnene. En elektrisk kabel forsyner traktoren med energi. Etter avsluttet operasjon trekkes utstyret tilbake til overflaten med kabelen.

Utstyret brukes blant annet til plugging, perforering og logging i produksjonsbrønner. Bruksområdene utvides stadig og er med på å sikre videre utvinning fra mange marginale oljebrønner som ikke ville vært drivverdige uten bruk av den kostnadseffektive teknologien.

I 1996 gjennomførte Statoil sju operasjoner med brønntraktor. I 2002 var det 71 operasjoner og i 2003 hele 127 slike operasjoner på Statoil-opererte felt.

"Brønntraktoren gir særdeles god ressursutnyttelse ved at utvinningsgraden fra feltene økes. I tillegg kan man vise til gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet som følge av at traktoroperasjoner krever enklere utstyr og mindre personell enn alternative metoder," framholder Stragiotti.

Siden de første testene i 1996 og fram til i dag har traktorene tilbakelagt en akkumulert distanse på 1700 kilometer i horisontale brønner operert av Statoil.