Skip to Content
no

Produksjonen i gang igjen på Grane

juli 20, 2004, 10:30 CEST

Oljeproduksjonen på den Hydro-opererte Grane-plattformen i Nordsjøen er startet opp igjen etter en ni dagers planlagt stopp for nødvendige reparasjons- og modifikasjonsarbeider på gasskompressortogene.

Arbeidet under stoppen fra 10. til 19. juli har vært vellykket og er utført i henhold til oppsatt plan. Blant annet er kraftturbinen skiftet ut.

- Oljeproduksjonen på Grane er avhengig av at gassinjeksjonen fungerer tilfredstillende, og vi regner med at disse reparasjonene vil øke regulariteten på gasskompressorutstyret, sier Erik Sverre Jenssen, områdedirektør for Nordsjøen i Hydro Olje & Energi.

Oljeproduksjonen startet opp mandag ettermiddag. Raten var tirsdag morgen oppe i 80.000 fat per dag og skal på kort sikt opp i 140.000 fat per dag. Etter hvert som nye brønner kommer inn, vil produksjonen øke ytterligere. Platåproduksjon på 215.000 fat per dag vil nås i midten av 2005.

Grane har erfart problemer med sandproduksjon fra noen av de forborete brønnene. Av den grunn er det valgt en annen og mer robust sandskjerm for de plattformborete brønnene. Den første ble satt i produksjon i juni og produserer sandfritt, og vil derfor være den langsiktige løsning for sandproblemene.

- Det jobbes også med forskjellige tiltak for å begrense sandproduksjonen i de forborete brønnene. Med dette regner vi med å ha tiltrekkelig brønnkapasitet framover, sier Jenssen.