Snart full produksjon på Mongstad

juli 21, 2004, 23:30 CEST

Reparasjonsarbeidene på raffineriet på Mongstad etter brannen 12. juli er snart ferdig. Med mindre noe uforutsett inntreffer i siste fase av arbeidet vil det fra tidlig i uke 31 være full produksjon igjen på raffineriet.

Den totale produksjonskapasiteten på 180.000 fat per dag ble redusert til om lag halvparten som følge av brannen i råoljeanlegget.

”Skadeomfanget var mindre enn ventet, og takket være rask tilgang på reservedeler og en imponerende innsats fra alle involverte, har reparasjonen som er nødvendig for å starte opp igjen anlegget, gått raskt og effektivt,” sier direktør Bjørn Kåre Viken på Statoil Mongstad.

Det vil imidlertid pågå mindre etterarbeid de neste ukene.

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene opplyser Viken at det vil bli redegjort for dette i begynnelsen av august. Mongstad-direktøren understreker at det viktigste tross alt var at ingen ble alvorlig skadd i brannen.

Statoil avventer i første omgang politiets konklusjoner når det gjelder årsaken til brannen. Selskapets interne granskingsgruppe er ikke ferdig med arbeidet, og vil ventelig ha sin rapport klar i midten av august.