Skip to Content
no

Borekontrakt til Stena Drilling på Troll-feltet

juli 23, 2004, 15:20 CEST

Hydro har på vegne av eierne av Troll inngått kontrakt med Stena Drilling om bruk av boreriggen "Stena Dee" på Troll-feltet.

Kontrakten, eksklusive opsjoner, har en verdi på om lag 55 millioner US-dollar, som etter dagens valutakurs tilsvarer om lag 385 millioner kroner. Kontrakten omfatter en fast periode på ett år, med opsjoner på seks ganger seks måneder.

Oppstart av boringen planlegges rundt årskiftet. Riggen vil erstatte "Polar Pioneer", som går av kontrakt til høsten.
 
Bakgrunnen for rigginntaket er at partnerskapet har utvidet boreprogrammet med tre nye produksjonsbrønner og 10 nye grener på eksisterende brønner.

- Inntaket av en ny rigg er viktig for arbeidet vårt med å utvinne mest mulig fra den tynne oljesonen på Troll Vest. Totalt vil man i det nye programmet bore 24 grener med en total horisontallengde på ca. 60 kilometer, noe som vil gi en økning i de utvinnbare reservene på om lag 30 millioner fat olje, sier feltsjef Svein Ivar Leivestad i Hydro.

Ved hjelp av grensesprengende teknologi er Troll blitt det mestproduserende oljefeltet på norsk sokkel. For å kunne utvinne olje fra de tynne oljelagene har det vært nødvendig å utvikle avansert bore- og produksjonsteknologi. Totalt produseres det nå fra over 100 brønner på Troll-feltet, og alle disse er horisontale brønner boret fra flyttbare borerigger.

I tillegg til "Stena Dee", som kommer ved årsskiftet, borer Smedvig-riggen "West Venture" på Troll-feltet.