Endringer i generaldirektørens ansettelsesvilkår

juli 23, 2004, 13:30 CEST

Styret i Hydro har besluttet enkelte endringer i ansettelsesvilkårene for selskapets generaldirektør, i samsvar med praksis for god virksomhetsstyring.

Styret har ønsket å fjerne den tidligere ordningen, der generaldirektøren fra fylte 55 år hadde rett til sju års fortsatt tilknytning til selskapet i en annen funksjon med en viss nedtrapping av lønn.

Styret ønsker dessuten at et sterkere interessefellesskap mellom generaldirektøren og selskapets aksjonærer skal sikres ved at generaldirektøren selv har betydelige verdier knyttet til aksjer i Hydro.

Omleggingen av ansettelsesavtalen medfører at den framtidige økonomiske verdi for generaldirektør Eivind Reiten blir lavere enn den tidligere avtalen ga grunnlag for.

Som kompensasjon for dette har styret besluttet å endre pensjonsalderen fra 62 til 60 år for selskapets generaldirektør. Styret har dessuten besluttet å foreta en engangsutbetaling på fire millioner kroner, som utgjør om lag 1,8 millioner kroner etter skatt, til Reiten til kjøp av aksjer i Hydro. Reiten er forpliktet til et langsiktig eierskap for disse aksjene.