Fotballspillere med gode jobbmuligheter

juli 23, 2004, 12:15 CEST

Neste uke deltar spillerne på det brasilianske laget Alunorte Rain Forest i Norway Cup-turneringen i Oslo. Om få år er trolig flere av spillerne i jobb på aluminaverket Alunorte, etter å ha deltatt i bedriftens omfattende samfunnsprogram.

Spillerne fra Barcarena er blant 2.500 ungdommer som har deltatt i samfunnsprogrammet Alunorte gjennomfører. Deretter har de deltatt i aluminaverkets fotballturnering og blitt tatt ut på laget som nå er på plass i Oslo.

Samfunnsprogrammet har i år blitt utvidet ytterligere. Både spillerne og andre deltagere i programmet kan søke om en stipendordning som inkluderer opplæring som forbereder dem på jobb på Alunorte eller aluminiumverket Albras.

Alunortes samfunnsprogram vekker etter hvert omfattende interesse i Brasil. Etter årets fotballturnering på Ekebergsletta blir samfunnsprogrammet landskjent, spillerne følges nemlig av det populære TV-programmet Fantastico.

Jobb-aktuelle spillere
– Flere av spillerne på laget som var med på Alunortes første lag som deltok i Norway Cup, for fire år siden, er nå aktuelle som arbeidstakere på aluminaverket. Det er sannsynlig at noen av fotballspillerne i årets Norway Cup om to-tre år får jobb enten på aluminaverket Alunorte eller på aluminiumverket Albras, etter å ha deltatt i samfunnsprogrammet, sier informasjonssjefen ved Alunorte, César Vasconcelos.

Fakta:
  • Siden 1998 har Hydro har sponset lag fra Brasil og Jamaica under Norway Cup

  • I år støttes de to lagene Alunorte Rain Forest og Slovalco

  • Slovalco deltar i turneringen for første gang, og det er også første gang et slovakisk lag deltar i turneringen

  • De første kampene i Norway Cup spilles søndag 25. juli

  • Yara støtter i år laget Atrevidos under Norway Cup, også dette laget følger Hydro Aluminiums omfattende sosiale opplegg under turneringen, i regi av idrettslaget Tyrving i Bærum

Han forteller at ungdom fra 18 skoler har deltatt på forelesninger om helse, miljø og sosial atferd. For å komme med på laget til Norway Cup, har også fotballspillerne vært nødt til å vise at de engasjerer seg i skolearbeidet.

Samfunnsprogrammet omfatter for øvrig også ulike prosjekter for lokalbefolkningen i Barcarena. Det dreier seg for eksempel om støtte til etablering av ulik landbruksvirksomhet.

Alunorte vokser
Hydro eier 34 prosent av aluminaverket Alunorte. Etter en omfattende utvidelse fremstiller verket 2,5 millioner tonn alumina hvert år. Nå skal Alunorte gjennom en ny utvidelse, som gjør det til verdens største aluminaverk. Utvidelsen skal etter planen være ferdig innen august 2006. Etter utvidelsen må verket rekruttere nye ansatte.

– Kapasiteten skal økes til 4,3 millioner tonn. Alunorte blir dermed verdens største oksidfabrikk. Hydros andel av investeringen er på omkring 200 millioner amerikanske dollar, mens den totale investeringen er budsjettert til 600 millioner. Arbeidsstokken vil øke fra 650 personer til 1050, sier assisterende direktør Jon Arild Larsen i Hydro Aluminium.

Han er ansvarlig for Hydros sponsing av Norway Cup-lagene og Hydros engasjement i Alunorte-prosjektet.

Larsen er glad for at Alunortes samfunnsprogram og Hydros sponsing av fotballagets deltagelse i Norway Cup viser seg nyttig for ungdommene når de skal ut i arbeidslivet.

– Dette programmet viser seg som en fin måte å engasjere lokalmiljøet i Barcarena på. Skolearbeid, god oppførsel og fotballtur til Norway Cup gir resultater.

– Flere foreldre melder at barna deres har endret atferd etter at de begynte å delta i dette opplegget, og det er fantastisk hvis vi kan bidra til et godt lokalmiljø og samtidig bidra til at aluminaverket rekrutterer motiverte medarbeidere; vi er helt avhengig av lokal kompetanse og dyktig, skikkelig ungdom ved denne bedriften som vokser så kraftig, sier Larsen.