Etterforsker Horton-saken

juli 29, 2004, 11:05 CEST

Det amerikanske justisdepartementet har informert Statoil om at det vil bli satt i gang etterforskning av Horton-saken. Dette vil skje i samarbeid med the Office of the United States Attorney for the Southern District of New York.

Etterforskningen kommer i tillegg til granskningen som ble igangsatt av det amerikanske kredittilsynet (SEC) i september 2003.