Langeled-rør klargjøres i Farsund

juli 29, 2004, 23:30 CEST

100.000 rør må til for å bygge verdens lengste undersjøiske rørledning som skal bringe Ormen Lange-gassen fra Norge til Storbritannia. Denne uken kom rustbehandlingen og vektbeleggingen av Langeled-rørene i gang for alvor ved Bredero Shaw i Farsund.

- Oppstarten i Farsund er en viktig milepæl for Ormen Lange/Langeled-prosjektet. I løpet av de neste to årene skal hele 100.000 rør males innvendig og vektbelegges med asfalt og betong før de er klare for installasjon i Nordsjøen, sier informasjonssjef Vegar Stokset i Hydro Olje og Energi.

Når Ormen Lange-feltet starter å produsere i oktober 2007, skal gass nok til å dekke en femtedel av Storbritannias behov, transporteres gjennom en helt ny 1200 kilometer lang rørledning fra Aukra til Easington i Storbritannia.

Dette vil kreve én million tonn stål og legge beslag på store deler av verdens rørproduksjons- og leggekapasitet.

For å unngå korrosjon og for at rørene ikke skal flyte opp når gassen begynner å strømme, må de først rustbehandles og vektbelegges, og det er dette arbeidet som nå har startet i Farsund.

- På grunn av problemer med råvarene til produksjonen, har det tatt tid for Bredero Shaw å komme skikkelig i gang med behandlingen av Langeled-rørene. Nå er problemene løst, og produksjonen kunne starte for alvor, sier Stokset.

Jobb for 3-400 i Farsund-regionen

I prosessen vil man bruke hele 1 million tonn betong, og 25.000 tonn armeringsjern. Båtlaster med rør i 12-meters lengder ankommer nå hver fjerde dag fra leverandørene i Japan og Europa.

Totalt sett vil oppdraget beskjeftige 3-400 personer ved Bredero Shaw, som før Ormen Lange-jobben ikke hadde hatt noen oppdrag siden 2000.

Kontrakten på 1,65 milliarder kroner, som Bredero ble tildelt i november 2003, omfatter også rustbeskyttelse og vektbelegging av de to rørledningene fra Ormen Lange-feltet til Nyhamna-terminalen.

Disse rørledningene skal behandles ved Brederos anlegg i Skotland.

På grunn av begrenset lagringskapasitet, skal rundt 60.000 av rørene fra Farsund mellomlagres i Hartlepool på østkysten av England samt ved CCB Ågotnes, Måløy og Vestbase i Kristiansund.

Transporten vil starte i september 2004, og strekke seg over om lag to år.

Største gassfelt under utbygging

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled.

Hydro har satt ut prosjektutførelsen av transportsystemet Langeled til Statoil, og prosjektorganisasjonen er bemannet med personell fra begge selskapene.

Ormen Lange er den største pågående gassututbyggingen i Europa, med en kostnadsramme på totalt 66 milliarder kroner.

Av dette vil transportsystemet Langeled koste i størrelsesorden 19 milliarder kroner. Feltet ligger 100 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Langeled:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 17,6102 %
Shell (operatør for driftsfasen) 16,5032 %
Petoro 32,9548 %
Statoil 14,9846 %
BP 10,2220 %
ExxonMobil 6,9466 %
ConocoPhillips 0.7786 %