Trinnvis utbygging av norsk gassmarked

august 6, 2004, 13:30 CEST

Den norske regjeringen la i dag, fredag 6. august, fram stortingsmeldingen Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologier mv.

I meldingen heter det at regjeringen vil bruke mer naturgass innenlands, men at markedene bør utvikles steg for steg.

"I Norge er markedene for naturgass små og spredt på mange steder. Derfor vil det oftest være naturlig å levere gassen med skip," heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Videre heter det at det kan være mulig å selge LNG (flytende naturgass) i Norge til en pris som dekker kostnadene. En slik infrastruktur kan bygges ut etter hvert som markedene vokser. Gassrør vil kunne bli mer aktuelt når markedet er etablert.

"Dette er helt i tråd med vårt syn på hvordan man best kan utvikle det norske innenlandske gassmarkedet. En trinnvis utvikling gjennom småskalaløsninger er veien å gå," sier Einar Strømsvåg, som er fungerende konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring.

"Regjeringens syn samsvarer med vårt kommersielle konsept for LNG småskalaløsninger basert på båtfrakt til kundene. Dette er løsninger som vi har arbeidet med i lang tid, men som foreløpig ikke er fullt ut kommersielt modne," sier Strømsvåg.

Han understreker at en viktig forutsetning for utviklingen av det norske gassmarkedet er at de virkemidlene som i dag finnes for støtte til mottaksterminaler videreføres.