Utslippssøknad for Barentshavet

august 12, 2004, 12:30 CEST

Statoil har sendt Statens forurensningstilsyn (SFT) søknad om utslippstillatelse ved en leteboring i Uranus-prospektet i Barentshavet.

Boringen, som er planlagt til vinteren, blir brønn nummer to i den mest miljøvennlige borekampanjen på norsk sokkel hittil. Sammen med søknaden har Statoil levert en miljørisikoanalyse og en beredskapsplan for boreoperasjonen.

Statoil baserer søknaden på premissene i Utredningen Lofoten Barentshavet. Dette innebærer at boringen etter planen skal gjennomføres med null utslipp til sjø, unntatt under boringen av topphullet. Det vil si brønnens øverste 400 meter. Utslippene her vil i stor grad bestå av naturlige stoffer som salt og leire. Det vil måtte slippes ut cirka to kilo gjengefett, hvorav en liten del karakteriseres som miljøfarlig. Volumene er imidlertid meget små, og derfor anses dette for akseptabelt.

Brønnen skal bores med vannbasert borevæske, og borekakset skal fraktes til land.

Statoils søknad gjelder boringen av letebrønn 7227/11-1S i utvinningstillatelse 202. Etter planen skal operasjonen starte tidlig i 2005, etter at Hydro har avsluttet en leteboring i Obelix-prospektet. Begge operatørene skal benytte riggen Eirik Raude i Barentshavet. Den er en av verdens mest moderne og avanserte rigger, konstruert for å operere sikkert i værharde områder.

Fra Statoils side, og i samarbeidet med de andre aktørene i området, er det lagt ned et betydelig arbeid for å nå målet om null utslipp.