Skip to Content
no

Hektisk aktivitet på Kårstø

august 16, 2004, 09:30 CEST

Gasskundene på kontinentet rammes ikke når gassanlegget på Kårstø i Rogaland nå stenges ned i tre uker.

Årsaken til nedstengingen er at det skal gjennomføres planlagt vedlikehold, modifikasjoner og et stort antall tilknytninger i forbindelse med utbyggingsprosjektet KEP 2005 (Kårstø expansion project).

Totalstansen startet natt til 16. august og skal vare til 6. september. I denne perioden vil aktivitetene ute i anlegget pågå natt og dag, ifølge Sigurd C. Brensholm, hovedansvarlig for stansene i 2004.

Fra 1. oktober 2005 skal Kårstø være i stand til å prosessere gass fra det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet.

I løpet av tre uker skal nærmere 1300 mennesker gjennomføre over 100.000 arbeidstimer. Det tilsvarer nærmere 60 årsverk.

Fabrikklandskapet på Kårstø er i kraftig endring. Nye kolonner, tanker, rørgater og moduler skal kobles sammen med det eksisterende anlegget. En ny, elektrisk drevet salgsgasskompressor skal installeres for å kunne trykke mer gass til Tyskland gjennom rørledningen Europipe II.

Fabrikkstansen har vært planlagt lenge. Leidulf Ramstad, direktør for prosessering og transport i Naturgass, understreker at sikkerhet og framdrift prioriteres:

"Ingen skal være i tvil om at det er sikkerheten til den enkelte som kommer først. Intet arbeid haster så mye at vi ikke har tid til å gjøre det på en sikker måte," sier han.

Stabsdirektør Bjørn R. Jacobsen i Naturgass opplyser at konsekvenser for gassalget til kunder på kontinentet har vært kjent i lang tid.

"Det har vært et stort arbeid med å endre profilen på gassalget og tilpasse dette til de aktuelle nedstengningene, slik at våre kunder ikke blir skadelidende," sier Jacobsen.

Det statlige selskapet Gassco er operatør for Gassled, Kårstø-anleggene og KEP 2005. Statoil, som er teknisk driftsansvarlig på Kårstø, gjennomfører KEP 2005 på vegne av Gassco.

Gassled eier storparten av infrastrukturen for transport og prosessering av norsk gass.