Reiten om Norges framtid innen energisektoren

august 16, 2004, 23:00 CEST

Nøkkelen til Norges framtid innenfor energisektoren er å utnytte gassposisjoner, forvalte en moden offshoresektor og skape nyvinninger på området fornybar energi, sa Hydros generaldirektør Eivind Reiten på First Securities' Nordic Energy Summit 2004 i Oslo tirsdag.

Årets konferanse er den tiende i rekken, og kunne by på foredragsholdere som er eksperter på internasjonal energi, blant annet administrerende direktør i British Gas, Frank Chapman, toppsjefen i tyske Ruhrgas, Burckhard Bergmann, og administrerende direktør i Statkraft, Bård Mikkelsen.

Emner for konferansen var hvordan flere nykommere i norsk offshoresektor vil "endre den operasjonelle og strategiske arena" for oljeselskapene og deres leverandører, vekstmuligheter i kraftindustrien, og problemstillinger knyttet til reguleringer og eierskap.

Reiten tok for seg Norges rolle i det internasjonale energimarkedet – spesielt evnen til å utnytte landets markedsposisjon innen gass, forvalte en moden olje- og gassektor og å sette fart i utviklingen av fornybar energi.

God posisjon innen gass

– Det finnes fortsatt rikelig tilgang på gass i verden, og etter hvert som den globale etterspørselen etter energi øker, vil naturgassens betydning ganske sikkert øke når det gjelder å dekke etterspørselen på en sikker og bærekraftig måte, hevdet Reiten i sin tale til de flere hundre deltakerne på konferansen.

Norge har i dag 27 prosent av de påviste gassreservene i EU- og EØS-landene.

Norsk gass blir en stadig viktigere del av den europeiske energiforsyningen. – Måten vi bruker denne posisjonen på både i aktiviteter midtstrøms og i oppstrømsvirksomheten, vil forme Norges framtidige rolle, og også Hydros, påpekte Reiten.

Mange konkurrenter selger gassen sin på forhånd, men Hydro "går nye veier", blant annet ved opprettelsen av selskapet HydroWingas og kjøpet av Duke Energys gassaktiviteter i Nederland.

Moden sektor

De fleste eksperter er enige om at den norske olje- og gassektoren er moden og antakelig ikke gir håp om så mange flere større funn.

– Vi har gjort store funn, produksjonsnivået har vært høyt, og vi har hatt gode styringsstrukturer. I ettertid ser vi også at beslutningstakerne har hatt en imponerende evne til å se rundt neste sving… Det er hva framtiden bringer som bekymrer meg i dag.

– For meg består forskjellen på et problem og en mulighet i hvor raskt du blir klar over at du står overfor en utfordring. Hvis vi ser hvilke utfordringer vi har foran oss nå, kan vi være i stand til å finne konstruktive løsninger i tide, sa Reiten og anmodet om statlige tiltak for å stimulere til investeringer.

Skaper incentiver

Norges framtidige rolle på energimarkedet omfatter også "vår evne til fornyelse på området fornybar energi", sa Reiten.

Utviklingen av fornybar energi i Europa – spesielt vindkraft – går raskt og drives hovedsakelig av sterke ambisjoner om en satsing på fornybar energi i EU. Globalt øker vindkraftindustrien med om lag 20 prosent i året.

På grunn av gode vindforhold kan norske vindkraftanlegg være svært konkurransedyktige i Europa, men manglende investeringsincentiver legger en demper på utviklingen.

Reiten berømmet Regjeringens forslag om å danne et felles svensk-norsk marked for "grønne sertifikater", som skal tre i kraft i januar 2006, og oppfordret politiske beslutningsorganer om å følge opp dette forslaget.

– Desto tidligere et velfungerende system med grønne sertifikater blir etablert, desto tidligere kan det utføres nye prosjekter for utvikling av fornybare energikilder.