Fire operatørskap i Brasil

august 18, 2004, 11:00 CEST

Statoil blir operatør for fire dypvannsblokker på brasiliansk sokkel etter tildelinger i den sjette lisensrunden. I tillegg får selskapet andeler i ytterligere to blokker.

 

I den ene blokken har Statoil fått en andel på 100 prosent, mens i de tre andre blokkene er fordelingen 60 prosent til Statoil og 40 prosent til det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras.

I de to øvrige blokkene har Statoil fått en 40 prosent andel, mens operatøren Petrobras har fått 60 prosent.

"Vi er svært godt fornøyd med tildelingene. Det var disse blokkene vi søkte på etter at vi tidlig i år startet arbeidet med å kartlegge det aktuelle området," sier Bill Maloney, direktør for Global leting (GEX) i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT).

Alle de seks blokkene ligger like utenfor kysten, sør for byen Salvador. Havdypet i området varierer fra 1000 til 2500 meter. De Statoil-opererte blokkene er i størrelsesorden 2420 kvadratkilometer, mens området der Petrobras er operatør har en størrelse på rundt 1360 kvadratkilometer. Til sammenligning er gjennomsnittsstørrelsen på blokker i den norske delen av Nordsjøen rundt 500 kvadratkilometer.

Tildelingen forutsetter at Statoil gjennomfører et seismikkprogram, det starter etter planen i 2005. Operatørselskapene er også forpliktet til å gjennomføre minst to leteboringer i de seks blokkene. Statoil håper å starte leteboringen i én av blokkene i 2006 etter å ha tolket seismikkprogrammet, ifølge Maloney.

Fra før deltar Statoil i fire blokker på brasiliansk sokkel. I én av disse blokkene er selskapet operatør. De nye tildelingene er viktige for Statoils videre vurdering av satsingen i Brasil, mener Maloney.

I Brasil tildeles blokkene ved hjelp av auksjon, i regi av det statlige oljedirektoratet (ANP). Budene legges i en lukket konvolutt, og høyeste bud vinner.