Rosa-feltet bygges ut i Angola

august 19, 2004, 12:50 CEST

Dypvannsfeltet Rosa i blokk 17 utenfor kysten av Angola skal bygges ut med 25 undervannsbrønner, som skal knyttes opp til Girassols produksjonsskip. Statoils andel i blokk 17 er 13,33 prosent.

Angolas statsoljeselskap Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola (Sonangol), har autorisert operatøren for blokk 17, Total, til å tildele hovedkontrakter for utbyggingen av oljefeltet.

Rosa, som ble oppdaget i 1998 ligger 135 kilometer utenfor kysten av Angola på vanndyp som varierer mellom 1300 til 1500 meter.

Det er det andre satellitt-feltet som skal knyttes opp til Girassols produksjonsskip, etter Jasmim som kom i produksjon i desember 2003. Selve Girassol-feltet ble satt i produksjon i 2001.

Produksjonsskipet Girassol skal modifiseres slik at produksjonskapasiteten kan økes, i første omgang til rundt 250.000 fat per dag i årlig gjennomsnitt.

Når Rosa kommer i produksjon, etter planen i første halvdel av 2007, blir den daglige produksjonen fra feltet om lag 70.000 fat olje, økende til 150.000 fat.

"Utbygging av Rosa nå er viktig for å kunne opprettholde produksjonen fra produksjonsskipet på Girassol i årene fremover," sier Petter Øyen.

Han er prosjektleder for Internasjonal olje Angola i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT).

"Den største utfordringen i dette prosjektet er den omfattende ombyggingen av produksjonsskipet på Girassol for inntrekkingen av Rosa," sier Øyen.

For å sikre erfaringsoverføringen fra ombyggingsprosjekter i Nordsjøen, har det vært et tett samarbeid mellom Total og Statoil i forberedelsen av dette prosjektet. I tillegg har Statoil utstasjonert en person i Rosa-prosjektet.

Det er tilsammen påvist i alt 15 funn i blokk 17. Våren 2003 ble det også besluttet å bygge ut Dalia-feltet i blokk 17 med et produksjonsskip som blir på størrelse med det som brukes på Girassol. Dalia skal etter planen starte produksjonen i tredje kvartal 2006. Forventet platåproduksjon fra Dalia er 225.000 fat olje per dag.

Sonangol er konsesjonær for blokk 17. Totals andel er 40 prosent. Øvrige rettighetshavere er Esso Exploration Angola (20), BP Exploration (16,67), Statoil (13,33) og Norsk Hydro (10).