Nye prisforutsetninger i Statoil 

august 23, 2004, 09:50 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) har besluttet å endre sine langsiktige oljeprisforutsetninger fra 18 til 22 USD2004/fat. Underliggende faktorer gir grunnlag for å forvente en viss økning i langsiktige oljepriser, noe som også støttes av et styrket forward marked.

Statoil vil også teste investeringers lønnsomhet ved en oljepris på 15 USD2004/fat.

Samtidig vil Statoil endre NOK/USD valutaforutsetningene fra 7,50 til 6,75.

Statoils målsetninger for 2004 og 2007 holdes uendret og er knyttet til samme oljepris- og valutaforutsetning som tidligere.

Kontaktpersoner:

Mari Thjømøe, direktør Investor relations, 90 77 78 24 (mobil)

Thore E. Kristiansen, direktør Investor relations USA, + 47 91 66 46 59 (mobil)


Kristofer Hetland, informasjonssjef, 90 50 19 37 (mobil), 51 99 47 00 (kontor)