Skip to content

Eivind Reiten talte til ONS-konferansen

august 24, 2004, 16:00 CEST

Tirsdag gikk startskuddet for den 16. ONS-konferansen i Stavanger. Hydros generaldirektør Eivind Reiten var en av hovedtalerne ved den formelle åpningen, der han snakket om utfordringen knyttet til framtidig energiforsyning. - Å forsyne verden med energi er en enorm utfordring, sa Reiten.

Konferansen Offshore Northern Seas Conference arrangeres hvert andre år og er den største av sitt slag i Europa. Her deltar politikere, embetsmenn og representanter fra olje- og gassindustrien fra mer enn 90 land. ‘Shaping our energy future’ er tittelen på årets konferanse.

Kong Harald foretok den offisielle åpningen av ONS 2004. Han ble etterfulgt av Anne Drinkwater fra BP, som er leder av konferansekomiteen, og statsminister Kjell Magne Bondevik.

Etter innlegg fra styreformann Jeroen van der Veer i Royal Dutch Shell Group, var generaldirektør Eivind Reiten nestemann ut.

– Verdens energibehov vil nesten doble seg de neste tiårene. Hvert år må vi skaffe energi til 85 millioner flere mennesker. Det er 250.000 nye energikunder hver dag. Mennesker som ønsker det samme som oss: Lys, varme, kokemuligheter, mobilitet og transport, sa Reiten.

– For å oppnå samfunnsutvikling og velferd er det behov for rimelig energi. Å mislykkes med å dekke dette energibehovet er ikke et alternativ. Verken selskaper eller land kan ignorere denne forpliktelsen. Utfordringen er enorm. De investeringene som trengs er overveldende, og behovet for kreativitet, kompetanse og mot virker uendelig, sa Reiten.

Etter innlegget var Eivind Reiten en av fem deltakere i en paneldebatt som ble ledet av den tidligere britiske energiministeren Lord Moynihan.

Se også:

ONS 2004 på Internett
  • Oljekonferansen i Stavanger er et viktig møtested, der Hydro spiller en viktig rolle.
  • Det er ventet 27.000 besøkende til konferansen og utstillingen.
  • I tillegg til generaldirektør Eivind Reitens presentasjon og deltakelse i paneldebatten ved åpningen, vil prosjektdirektør i Ormen Lange-prosjektet Tom Røtjer og lederen for Oseberg, Øystein Michelsen, stå for et pressemøte på torsdag, med Ormen Lange som hovedtema.
  • Hydro er representert med en stand på 180 kvadratmeter. Dessuten vil Hydro være aktiv på fredag, som er rettet inn mot den yngre generasjon i olje- og gassindustrien.
  • Representanter fra Hydro vil også bruke mye tid på internasjonal forretningsutvikling på ONS-konferansen.