Skip to Content
no

Nytt konsept for gasstransport

august 24, 2004, 14:25 CEST

Statoil, Teekay Shipping og Leif Höegh & Co har gått sammen for å utvikle og kommersialisere et nytt konsept for transport av komprimert naturgass.

Teknologien som kalles CNG (Compressed Natural Gas), gjør det mulig å skipe naturgass under høyt trykk fra felt til havs til terminaler på land. CNG er utviklet av de tre selskapene sammen med Det Norske Veritas i et forskningsprosjekt som startet i 2002.

Det nyetablerte selskapet Compressed Energy Technology (CETech) er ansvarlig for markedsføringen av teknologien og har allerede søkt patent for flere løsninger. De tre selskapene har lik eierandel i CETech.

Skipene som er planlagt, skal utstyres med store, horisontale rør som kan frakte gass under høyt trykk. De største skipene kan ta opptil 20.000 tonn gass.

"Til å begynne med ser vi for oss at teknologien utnyttes i lagersystemet på produksjons- og lagerskip," sier Per Henning Hanssen, prosjektleder i Industri og kommersialisering og styreleder i CETech.

Han tror at den mest aktuelle bruken på kort sikt blir på oljefelt med lite gass. Der kan en med hjelp av CNG-teknologien lagre gassen som blir produsert sammen med oljen.

Naturgass blir i dag transportert enten under trykk i rørledninger, eller nedkjølt til flytende form på spesialskip (liquefied natural gas - LNG). Begge metodene har sine begrensninger. Rørledninger kan brukes på relativt korte strekninger. LNG er et produkt som først og fremst er attraktivt for større gassproduksjon og lange avstander.

CNG-skip vil særlig komme til nytte der tradisjonell utbygging av gassfelt ikke vil lønne seg på grunn av størrelse og geografisk beliggenhet. Det oppstår dessuten mindre energitap ved kompresjon enn ved nedkjøling til flytende naturgass.

CNG-teknologien kan være et aktuelt valg i områder som ligger fra 300 til 2000 nautiske mil fra markedet og som har et produksjonsvolum på mellom 500.000 og tre milliarder kubikkmeter gass per år.

"Allerede nå ser vi at teknologien fanger interesse i det internasjonale markedet," sier Hanssen.