Fikk innovasjonspris for glassplugg

august 25, 2004, 12:05 CEST

Total Catcher Offshore (TCO) har fått Offshore Northern Seas (ONS) sin innovasjonsspris for små og mellomstore selskaper for utviklingen av et pluggsystem i olje- og gassbrønner. Statoil har vært pådriver i utviklingen av systemet.

Pluggsystemet forenkler prosessen når olje- og gassbrønner skal klargjøres og settes i produksjon. Statoil tok pluggen i bruk på Snorre-feltet i Nordsjøen tidligere i år.

Når brønner klargjøres, testes de med plugger før produksjonen starter. Utfordringen har vært å lage plugger som tåler høyt trykk og høy temperatur – men som samtidig kan installeres og seinere fjernes på en enklest mulig måte når man vil starte produksjonen.

TCOs plugg innfrir disse kriteriene: Trykk- og temperaturutfordringen er løst ved å bruke glassplater som tåler inntil 135 grader Celsius og 100 tonns trykk. Siden pluggen har en pyroteknisk enhet, er den også lett å fjerne. Når pluggen utsettes for et visst antall trykkpulser, knuses den slik at hydrokarbonene kan strømme og produksjonen kan settes i gang.

I motsetning til mye av den tradisjonelle teknologien, får man med dette utstyret heller ingen innsnevring i produksjonsrøret. Resultatet er økt produksjon og enklere vedlikehold, som igjen betyr bedre lønnsomhet. Besparelsen ved å bruke glasspluggen på Snorre var anslagsvis 2 millioner kroner (1,5 riggdøgn).

Systemet vil bli tatt i bruk på flere av feltene Statoil opererer.