Ti år med Tordis

august 25, 2004, 08:35 CEST

Tordis-feltet i Nordsjøen, en av de mest lønnsomme utbygginger på norsk sokkel, passerer i disse dager ti års produksjon.

Da feltet ble satt i drift var utvinnbare reserver beregnet til drøye 110 millioner fat olje, men feltet har hittil produsert mer enn det doble av dette. Strukturene Tordis Øst og Borg er senere knyttet til, og totale reserver er oppgradert til om lag 360 millioner fat.

Ifølge produksjonsdirektør Arne Cock, utmerker Tordis seg som en av de mest vellykkede utbyggingene på norsk sokkel.

"Opprinnelig plan var nedstengning i 2006, men feltet kommer til å produsere i mange år ennå. Fremdeles er produksjonen høy, det vil si nær 70.000 fat olje i døgnet," sier han, og legger til at regulariteten har vært god, og at utvinningsgraden ligger på 49 prosent. Målet er å komme godt over 50 prosent, et svært ambisiøst mål for et havbunnsfelt.

Det Statoil-opererte Tordis-feltet er bygd ut med havbunnsinstallasjoner, knyttet til Gullfaks C-plattformen. Feltet er en del av utvinningstillatelse 089, og har dermed felles driftsorganisasjon med Snorre-feltet.