Allianse for LNG-teknologi

august 26, 2004, 09:00 CEST

Statoil, Linde og Aker Kværner har inngått et treårig alliansesamarbeid for å utvikle kostnadseffektiv teknologi og løsninger knyttet til skipsbasert produksjon, lagring og lossing av nedkjølt flytende naturgass (LNG) i fjerntliggende områder.

Avtalen ble signert på Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger 25. august. Den er en forlengelse av den fruktbare avtalen Statoil og den tyske ingeniørbedriften Linde har hatt innen LNG-teknologi. Gjennom den utviklet og kvalifiserte partene en ny generasjon spiralrørvarmeveksler.

"Etableringen av denne alliansen vil styrke Statoils arbeid innen LNG-teknologi. Den passer meget godt inn i vår strategi som er å videreutvikle denne teknologien til flytende produksjon. Samtidig er det i tråd med vår strategi om tidlig å velge den beste samarbeidspartner innen teknologiutvikling for å oppnå en rask utvikling og implementering av teknologi," sier Statoils forskningsdirektør Ingve R. Theodorsen.

Gjennom samarbeidet med Statoil er Linde blitt kvalifisert som produsent av spiralrørvarmevekslere til LNG-anlegg. Resultatet av samarbeidet er at det er blitt skapt en ny prosesslisensgiver i det internasjonale markedet for LNG.

Spiralrørvarmeveksleren er allerede levert til Shells LNG-prosjekt på nordvestkysten av Australia og i Brunei. Teknologien skal også brukes i Shells Sakhalin-prosjekt i Russland og Statoils Snøhvit-prosjekt i Barentshavet.

Alliansepartnerne har også utviklet en prosess med tre kjølekretser som alle har et blandet kjølemedium (Mixed Fluid Cascade – MFC).

I 1997 patenterte Statoil og Linde MFC som Snøhvit-utbyggingen er basert på. Den er verdens mest effektive kondenseringsprosess og tar for første gang i bruk elektriske motorer for å drive kompressorene.

Den nye alliansen mellom Statoil, Linde og Aker Kværner vil bygge videre på denne teknologien, især med tilpasning til det marine miljøet. Partene vil legge særlig vekt på en optimal integrasjon av kompakte anlegg montert på flytende installasjoner.