Ny allianse for vindkraft i Trøndelag

august 27, 2004, 12:00 CEST

Hydro og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er blitt enige om å samarbeide om utviklingen av vindkraft i Trøndelag. Samarbeidet kan omfatte årlig kraftproduksjon på rundt 1,5 TWh, tilsvarende forbruket til om lag 75.000 husstander.

Samarbeidsavtalen omfatter den videre utviklingen av vindkraftprosjekter i Osen, Flatanger og Roan og kan også komme til å omfatte andre prosjekter som for tiden er under utredning og planlegging, går det fram av en felles pressemelding fredag. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har blant annet antydet at vindmølleparken på Ytre Vikna kan inngå i samarbeidet.

Avtalen innebærer at Hydro og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk går inn som eiere i felles utbyggingsprosjekter eller går inn med fagkompetanse i hverandres prosjekter. Avtalen legger også opp til at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk bygger opp en driftsorganisasjon for begge selskapenes vindkraftparker i Trøndelag.

Produksjonskapasiteten som dekkes av avtalen, innebærer at det skal bygges mellom 100 og 200 vindturbiner, avhengig av størrelse og effektiviteten i de vindmøllene som velges. En årsproduksjonen på 1,5 TWh tilsvarer det gjennomsnittlige, årlige elektrisitetsforbruket i 75.000 husstander, halvannen gang antallet husstander i Nord-Trøndelag fylke. Prosjektene avhenger blant annet av konsesjon fra norske myndigheter og rammebetingelser som gir grunnlag for tilfredstillende lønnsomhet.

Fornøyd med ambisjonene

- Hydro er meget fornøyd med de ambisjoner som ligger i avtalen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Vi ønsker å bli en betydelig aktør innen ny fornybar energiproduksjon, ikke minst gjennom samarbeid med sterke regionale aktører, uttaler direktør Jørgen C. Arentz Rostrup, som leder enheten Nye Energiformer i Hydro.

Han viser til at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro begge har betydelig kompetanse innen fornybar energi i tillegg til drift av kraftanlegg, og at selskapene deler oppfatningen om at vindkraft blir en viktig del av den framtidige energiporteføljen.

- Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har sterk vilje til å bidra med å utvikle et nytt og spennende energiområde i Norge, og vi er svært positive til et samarbeid med dem. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har også gjennom flere år utviklet solid kompetanse på prosjektering og drift av vindkraftanlegg, og dette passer godt inn i Hydros profil, sier Rostrup.

Betydelige utbyggingsplaner

- Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har betydelig utbyggingsplaner for vindkraft de kommende årene. Realisering av planene er et stort, finansielt løft for vår bedrift, og vi ser det derfor som interessant å inngå i et strategisk samarbeid med en stor partner. Samarbeidsavtalen vi nå har inngått med Hydro, gir oss større kraft til å gjennomføre våre planer. Vi er også sikre på at vi på denne måten kan bidra til ytterligere ringvirkninger i vår region, sier elektrisitetsverkets administrerende direktør Torbjørn R. Skjerve.

– I tillegg vet vi at Hydro blant annet har betydelig prosjekt- og innkjøpskompetanse som er avgjørende for gjennomføringen av de store prosjektene vi har foran oss, legger han til.

Begge selskapene har lange tradisjoner som vannkraftprodusenter. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er en betydelig vannkraftaktør i Trønderlag, med en produksjon på 3,1 TWh i et normalår. Hydro er Norges nest største kraftprodusent, med en årlig normalproduksjon på 9 TWh.