Kristin-brikkene faller på plass

august 30, 2004, 08:15 CEST

Arbeidet med å koble sammen understellet med hoveddekket på den Statoil-opererte Kristin-plattformen startet ved Akers verft på Stord i Hordaland i dag, 30. august.

Nå følger et omfattende sveisearbeid for å feste dekket til skroget. Skroget har fire bein, hver med en størrelse på 18 ganger 18 meter. Operasjonen skal etter planen være ferdig 17. september.

Det opplyser Bård Heimset som er prosjektdirektør med ansvar for feltutbyggingen av Kristin. Han håper operasjonen kan være ferdig på noe kortere tid enn opprinnelige planlagt.

Ikke mindre enn 19.000 tonn dekksmoduler blir i dag plassert på skroget til den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen, som har benevnelsen Kristin-semi. Dekket er overført til en lekter som er tauet fra dokken og ut til skroget som har ligget fortøyd utenfor.

Skroget, som veier 14.500 tonn, ankom Aker Stord i slutten av juli etter å ha blitt fraktet jorden rundt fra Samsung-verftet i Sør-Korea.

I løpet av august er de siste av brikkene i Kristin-puslespillet montert sammen. De tyngste modulene er prosess- og hjelpesystemmoduler produsert ved Aker Stord. I tillegg er flammebommen og stigerørsbalkongen, produsert hos Dragados i Spania, og boligkvarteret med helidekket, produsert hos Emtunga i Sverige, kommet på plass.

I forbindelse med forberedelsene til sammenkoblingsprosjektet er det foretatt klargjøring av dekket og utført veiing.

"Arbeidet på Stord går godt og som planlagt. Kvaliteten på det som gjøres er god," sier Heimset.

"Vi har nå en god oversikt over gjenstående arbeid som er planlagt i detalj. Vi føler oss trygge på at vi skal være klar til utslep av plattformen 25. mars 2005, som planlagt," sier prosjektdirektøren.

Aker Kværner og Statoil har samarbeidet tett om mange store feltutbygginger på norsk sokkel gjennom de siste 20 årene.

"Kristin-utbyggingen er en meget avansert teknologisk løsning for et av de mest utfordrende og krevende norske reservoarene - med høyt trykk og høy temperatur," sier Aker Kværners konserndirektør for feltutbygging, Simen Lieungh.

"Gjennom krevende prosjekter som Kristin tilegner vi oss kompetanse og erfaring som vi sammen - og hver for oss - kan benytte i utvikling av olje- og gassfelt andre steder i verden," sier Lieungh.

Gass- og kondensatfeltet Kristin på Haltenbanken i Norskehavet kommer i produksjon 1. oktober 2005.