Overlevelsesdrakter i gave til Redningsselskapet

august 30, 2004, 08:30 CEST

Hydro skifter modell på sine overlevelsesdrakter og gir i den anledning 100 godkjente, men ubrukte drakter til Redningsselskapet.

– Dette er en stor dag for oss i Redningsselskapet, sa regionsleder Bjørn Amundsen, da han fredag mottok gaven.

– Vi er helt avhengige av private gaver for å drive vår virksomhet, og disse draktene kommer godt med. De skal brukes som en del av sikkerhetsutstyret om bord i redningsskøytene våre. I tillegg vil vi bruke en del av dem i opplæringsøyemed.

– Vi ønsker at draktene skal komme til nytte, selv om vi selv ikke bruker dem lengre. En av Hydros verdier er samarbeid, og vi synes det er fint at vi kan bidra til å heve sikkerheten om bord på redningsfartøy, sier leder for HMS i Olje & Energi i Hydro, Gunnar Breivik.

Plattformorganisasjonene i Hydro har skiftet til en draktmodell med løs hanske, fordi det er mest formålstjenlig for det bruket de er beregnet, som en del av redningsutstyret i stuplivbåt.